Skip to content
Funktionsmedicinklinik

Funktionsmedicinkliniken

Funktionsmedicinkliniken specialiserar sig på att identifiera grundorsaker till ohälsa och främja hälsa genom en holistisk syn på kroppen. Fokus ligger på livsstilsfaktorer som kost, sömn, stresshantering och motion för att förbättra livskvaliteten.

Funktionsmedicin är ett sätt att tänka kring hälsa och sjukdom, grundat i diagnostik, klinisk kunskap och vetenskap.

Sandra, grundaren och näringsterapeuten, har över 15 års erfarenhet och utbildning inom hälsa och friskvård, inklusive näringslära från Nordiskt Näringscenter i Stockholm.

Hon uppmuntrar till en god livsstil och sund kost, med individanpassade rekommendationer baserade på noggranna analyser.